آناليز و طراحي آسانسور (مغازه ای) با نرم افزار سالیدورک و Cos Mos به همراه محاسبات کامل مربوط به تمام اجزا
آناليز و طراحي آسانسور (مغازه ای) با نرم افزار سالیدورک و Cos Mos به همراه محاسبات کامل مربوط به تمام اجزا

 

 

 

 

 

 

 

 

با متن کامل و جزئیات و فایل های نرم افزاری کامل

 

مقادير وردي سيستم شامل موارد زير مي باشد :

1- نوع ساختمان (مسكوني، تجاري،‌بيمارستاني، مدرسه و غيره)

تجاري

2- تعداد كل طبقات

2

3- تعداد طبقات جمعيت دار

1

4- اگر واحد غبر مسكوني است تعداد اتاقها در هر واحد و تعداد واحدهاي هر طبقه و در غير اينصورت مساحت مفيد هر طبقه

5- جمعيت هر طبقه

6- كل تراول (‌طول مسير حركت آسانسور)

3

7- ارتفاع طبقات

  1. 2